دهه فجر

آمار بازدیدکنندگان

بازدیدکنندگان فعال
1
بازدیدکنندگان امروز
194
کل بازدیدکنندگان
630814

نتایج مسابقات فرهنگی راهنمایی دختر

فائزه المسلماوی

دوم

شهید مدنی

سرود

سوم

الهه فضلی

دوم

شهید مدنی

سرود

سوم

نگین گلشنی

دوم

شهید مدنی

سرود

سوم

زهرا بوزمهرانی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

نجمه کردی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

مریم روشنک

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

زهرا سید ابادی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

فاطمه وکیلی فر

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

زهره صادقی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

هانیه وثوقی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

ندا فانی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

مائده حسینی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

مهدیه سلامت

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

مریم شیرازی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

ندا اردمه

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

هانیه پنبه کار

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

هانیه شفابخش

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

ویدا محسن ابادی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

زهرا خداداد

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

پریسا خانی

سوم

شهید مدنی

سرود

سوم

نسرین ایروانی

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

سارا روانی

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

سمانه مهربانی

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

فاطمه عمارلو

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

بهنوش هنری

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

سودابه امانلو

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

فائزه مقدم

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

سهیلا جلال ابادی

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

اعظم رستمی

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

فاطمه پویا منش

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

فاطمه دهنوی

دوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

الهه نجفی

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

سمانه صفایی

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

اسماء دهنوی

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

فاطمه دهنوی

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

زهرا شمسکی

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

فاطمه پهلوان

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

زهرا ناصری

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

کلثوم دهنوی

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

زهرا مظفر پور

سوم

شهید مرتضی دهنوی

سرود

سوم روستا

محبوبه شرفی

سوم

دانشور

شعر

اول

زهرا احیایی

سوم

شاهد قدسیان

شعر

دوم

فاطمه سادات طیبان

سوم

شهید مجید دهنوی

شعر

سوم

زهرا گنجوی نژاد

سوم

شاهد قدسیان

شعر

سوم

عطیع نجفی

سوم

امام حسین (ع)

شعر

سوم

سماء جلال آبادی

سوم

مستوفی

شعر

سوم

زهره صدیقی

سوم

شهید مدنی

شعر

سوم

شکوفه مروی

دوم

فرزانگان

شعر

اول

میترا اسدی

دوم

عفاف

شعر

دوم

مهلا چمبری

دوم

فرزانگان

شعر

دوم

زهرا ملکنده

دوم

شهید صادقی

شعر

سوم

فائزه فیضی

دوم

عفاف

شعر

سوم

فاطمه طاهریان

دوم

شاهد قدسیان

شعر

سوم

مهسا عبدالله آبادی

سوم

غیر انتفاعی رویش

داستان نویسی

اول مشترک

الهه شورورزی

سوم

امام حسین (ع)

داستان نویسی

اول مشترک

فاطمه موسوی

دوم

فرزانگان

داستان نویسی

اول مشترک

رضوان خانی

دوم

مستوفی

داستان نویسی

اول مشترک

مهتاب کابلی

دوم

شاه قدسیان

داستان نویسی

اول مشترک

رویا شورورزی

سوم

فرزانگان

داستان نویسی

اول مشترک

حمیده قربانی

سوم

مستوفی

داستان نویسی

دوم مشترک

فاطمه گرمابی

سوم

شهید صادقی

داستان نویسی

دوم مشترک

سارا مهرافروز

سوم

مستوفی

داستان نویسی

دوم مشترک

زهره محمد آبادی

سوم

پیرایش

داستان نویسی

سوم مشترک

زهرا سادات دانش افروز

سوم

وکیلی 3

داستان نویسی

سوم مشترک

نجمه سادات حسینی

سوم

وکیلی 10

داستان نویسی

سوم مشترک

نجمه طاهری

سوم

شهید فتحی

داستان نویسی

سوم مشترک

الهه حقیقی

سوم

شاهد قدسیان

داستان نویسی

سوم مشترک

مریم عرب نرهی

دوم

اندیشه کاریزک

داستان نویسی

دوم

رضوان سلیمانیان

دوم

پیرایش

داستان نویسی

سوم مشترک

کیانا کاظمی

دوم

فرزانگان

داستان نویسی

سوم مشترک

نفیسه محسنی

دوم

شاهد قدسیان

نشریه

اول مشترک

الهام مهربانی

دوم

شاهد قدسیان

نشریه

اول مشترک

فاطمه میربلوک

دوم

شاهد قدسیان

نشریه دیواری

اول مشترک

پریسا گل قندشتی

دوم

شاهد قدسیان

نشریه دیواری

اول مشترک

زهرا ملانوروزی

دوم

شهید مجید دهنوی

نشریه دیواری

دوم مشترک

رقیه جلالی

دوم

شهید مجید دهنوی

نشریه دیواری

دوم مشترک

مریم ملانوروزی

دوم

شهید مجید دهنوی

نشریه دیواری

دوم مشترک

فاطمه سوقندی

دوم

شهید مجید دهنوی

نشریه دیواری

دوم مشترک

فاطمه ولی خانی

دوم

شهید مجید دهنوی

نشریه دیواری

دوم مشترک

پریسا خادمی

دوم

فرزانگان

نشریه دیواری

سوم مشترک

نجمه درروری

دوم

فرزانگان

نشریه دیواری

سوم مشترک

شقایق قهرمان

دوم

فرزانگان

نشریه دیواری

سوم مشترک

کیانا کاظمی

دوم

فرزانگان

نشریه دیواری

سوم مشترک

فاطمه عین آبادی

دوم

دانشور

نشریه دیواری

سوم مشترک

مهدیه فاضلی

دوم

دانشور

نشریه دیواری

سوم مشترک

قنبری

دوم

دانشور

نشریه دیواری

سوم مشترک

فرزانه قائمی

دوم

دانشور

نشریه دیواری

سوم مشترک

مهنا عمادی نژاد

سوم

رویش

نشریه دیواری

اول

فاطمه مژدگانلو

سوم

رویش

نشریه دیواری

اول

مهدیه کوشکی

سوم

رویش

نشریه دیواری

اول

مریم شریفان

سوم

شهید صادقی

نشریه دیواری

دوم مشترک

فاطمه سعدآبادی

سوم

شهید صادقی

نشریه دیواری

دوم مشترک

نفیسه فتح آبادی

سوم

شهید صادقی

نشریه دیواری

دوم مشترک

فرزانه حامد حیدری

سوم

پیرایش

نشریه دیواری

دوم مشترک

صبا حاتمی

سوم

پیرایش

نشریه دیواری

دوم مشترک

پریسا بلوکی

سوم

پیرایش

نشریه دیواری

دوم مشترک

فائزه دامغانی

سوم

پیرایش

نشریه دیواری

دوم مشترک

فاطمه سادات طیبان

سوم

شهید دهنوی

نشریه دیواری

سوم مشترک

زهرا جعفری

سوم

شهید دهنوی

نشریه دیواری

سوم مشترک

فاطمه لگزیان

سوم

شهید دهنوی

نشریه دیواری

سوم مشترک

مرضیه دشتی

سوم

شهید دهنوی

نشریه دیواری

سوم مشترک

ربابه مالدار

سوم

شهید دهنوی

نشریه دیواری

سوم مشترک

مینا ارغیانی

سوم

شهید مجید گنجی

نشریه دیواری

سوم مشترک

الهه نریانی

سوم

شهید مجید گنجی

نشریه دیواری

سوم مشترک

شکوفه ناصری

سوم

شهید مجید گنجی

نشریه دیواری

سوم مشترک

ملیحه احمدآبادی

سوم

شهید مجید گنجی

نشریه دیواری

سوم مشترک

فاطمه میر بلوک

دوم

شاهد قدسیان

مطالعه و تحقیق

اول

الهام مهربانی

دوم

شاهد قدسیان

مطالعه و تحقیق

اول

زهرا سرفرازی مقدم

دوم

شاهد قدسیان

مطالعه و تحقیق

اول

زهرا داودی قلعه بالا

دوم

عفاف

مطالعه و تحقیق

دوم

محدثه سادات عریضی

دوم

عفاف

مطالعه و تحقیق

دوم

ثنا همراه

دوم

مستوفی

مطالعه و تحقیق

دوم

حدیثه نژاد فر

دوم

مستوفی

مطالعه و تحقیق

دوم

ملیکا باقری

دوم

وکیلی 10

مطالعه و تحقیق

سوم

فرزانه ذیروحی

دوم

وکیلی 10

مطالعه و تحقیق

سوم

مهیا کاریزنوی

دوم

وکیلی 10

مطالعه و تحقیق

سوم

ساره کچبیان

سوم

فرزانگان

مطالعه و تحقیق

اول

سعیده صابریان

سوم

فرزانگان

مطالعه و تحقیق

اول

نیکوبیان

سوم

فرزانگان

مطالعه و تحقیق

اول

فرزانه رضوانی

سوم

شاهد قدسیان

مطالعه و تحقیق

اول

مهدیه حسن زاده

سوم

شاهد قدسیان

مطالعه و تحقیق

اول

مریم فرهادی

سوم

شاهد قدسیان

مطالعه و تحقیق

اول

نازنین سادات سیدی

سوم

پیرایش

مطالعه و تحقیق

دوم

فاطمه دشتیانی

سوم

پیرایش

مطالعه و تحقیق

دوم

مریم کلاه گر

سوم

رویش

مطالعه و تحقیق

سوم

سارا خلیلان

سوم

رویش

مطالعه و تحقیق

سوم

Trackback URI: http://www.parvareshy.ir/trackback/770

ساعت سرور

شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵ ۴:۲۷ ق.ظ

اوقات شرعی نیشابور

03:34
05:20
12:32
19:43
20:03

دسته‌بندی پرسش‌ها